Het in 2011 gangbaar pakket aan bedrijfsgezondheidszorg bestaat naast curatieve, medische zorg (1e lijns behandeling van zieke werknemers en hun gezinsleden/gepensioneerden) uit preventieve zorg nl.

1. Verzuimbegeleiding = Management of absenteism
2. Kostenbeheersing = Mangement of Medical Costs
3. Verrichten van aanstellingskeuringen en Preventief Medisch Onderzoek (PMO) =
Pre-employment Examination and Preventive Medical Examination
4. Maken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) + Health Risk Assessment
5. Het houden van spreekuur = medical consultation on behalf of employees

Omdat er een samenhang bestaat tussen deze onderdelen en er daarnaast ook nauwe relaties bestaan met arbeidshygiëne, bedrijfsveiligheid en milieu is het wenselijk dat er niet alleen een samenwerking bestaat tussen de verschillende bedrijfsonderdelen zoals HR, medische dienst, veiligheidsdienst, HSEQ-dep. etc maar dat er ook onderling data uitgewisseld wordt. Uiteraard dient hierbij de confidentialiteit en privacy niet geschonden te worden.

Los van het basispakket zijn er een aantal speciale programma's, waarvan er sommige, geheel of gedeeltelijk, terug te vinden zijn in surinaamse bedrijven. Hiertoe kunnen gerekend worden:

➢ HIV/AIDS on the Workfloor
➢ Pregnancy and Work
➢ Young Workers
➢ Healthy Lifestyle
➢ Disabled Workers
➢ Hearing protection Program
➢ Alcohol & Drugs on the Workfloor
➢ Ageing Workers (= De oudere werknemer)
➢ Healthcare for Pensioners (Zorg voor de gepensioneerden)